Anders Ågren

Fler bostäder behövs

Om vi inte får fart på byggandet av bostäder i Umeå, så kommer det att vara ett allvarligt hot mot Umeås långsiktiga tillväxt. Jag och moderaterna har varnat för det här under flera år nu, och tyvärr verkar det som att Umeå inte kommer att kunna nå målen för bostadsbyggandet varken 2013 eller 2014. Vi ligger betydligt under den byggnadstakt som skulle behövas för vår befolkningstillväxt. Det dämpar också befolkningstillväxten, då människor som vill skulle vilja flytta hit inte lyckas hitta bostad.

I dagens VK skriver jag tillsammans med övriga Alliansgruppledare om vikten av att såväl det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden som de privata aktörerna tillsammans förmår öka bostadsbyggandet i Umeå. Bifogas nedan.

 

 

Bostadsbristen ett hot mot Umeås tillväxt

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norr, men de senaste åren har vi hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. Enligt prognosen kommer vi inte heller under kommande år uppnå målet för bostadsbyggandet.

Det är nu viktigt att såväl de privata aktörerna som det kommunala bostadsbolaget bidrar för att öka nyproduktionen av bostäder. Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker bl.a. genom en god planberedskap.

Samtidigt måste kommunen via AB Bostaden dra sitt strå till stacken. Genom försäljning av en del av fastighetsbeståndet kan vi skapa ett större utrymme för bl.a. nyproduktion. Tyvärr har de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet sagt nej till vårt förslag, nu senaste i samband med budgetfullmäktige.

Det måste byggas fler bostäder i Umeå! Alliansen är beredd att låta AB Bostaden få en tongivande roll, tillsammans med de privata aktörerna, för att bostadsbyggandet inte ska fortsätta vara en hämsko för Umeå.

 

Anders Ågren

kommunalråd (M)

Peder Westerberg

gruppledare (FP)

Mattias Larsson

gruppledare (C)

Veronica Kerr

gruppledare (KD

Fler bostäder behövs

Om vi inte får fart på byggandet av bostäder i Umeå, så kommer det att vara ett allvarligt hot mot Umeås långsiktiga tillväxt. Jag och moderaterna har varnat för det här under flera år nu, och tyvärr verkar det som att Umeå inte kommer att kunna nå målen för bostadsbyggandet varken 2013 eller 2014. Vi ligger betydligt under den byggnadstakt som skulle behövas för vår befolkningstillväxt. Det dämpar också befolkningstillväxten, då människor som vill skulle vilja flytta hit inte lyckas hitta bostad.

I dagens VK skriver jag tillsammans med övriga Alliansgruppledare om vikten av att såväl det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden som de privata aktörerna tillsammans förmår öka bostadsbyggandet i Umeå. Bifogas nedan.

 

 

Bostadsbristen ett hot mot Umeås tillväxt

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norr, men de senaste åren har vi hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. Enligt prognosen kommer vi inte heller under kommande år uppnå målet för bostadsbyggandet.

Det är nu viktigt att såväl de privata aktörerna som det kommunala bostadsbolaget bidrar för att öka nyproduktionen av bostäder. Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker bl.a. genom en god planberedskap.

Samtidigt måste kommunen via AB Bostaden dra sitt strå till stacken. Genom försäljning av en del av fastighetsbeståndet kan vi skapa ett större utrymme för bl.a. nyproduktion. Tyvärr har de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet sagt nej till vårt förslag, nu senaste i samband med budgetfullmäktige.

Det måste byggas fler bostäder i Umeå! Alliansen är beredd att låta AB Bostaden få en tongivande roll, tillsammans med de privata aktörerna, för att bostadsbyggandet inte ska fortsätta vara en hämsko för Umeå.

 

Anders Ågren

kommunalråd (M)

Peder Westerberg

gruppledare (FP)

Mattias Larsson

gruppledare (C)

Veronica Kerr

gruppledare (KD