Anders Ågren

Jobben är viktigast!

Debattartikel som jag har fått publicerad på Norran.se idag.

 

Jobben är viktigast, Lilly Bäcklund (S)!

Sverige ska vara ett land där alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Det är grunden för vår gemensamma välfärd. Ju fler som arbetar, desto fler kan bidra till skola, vård och omsorg. Därför har nya moderaterna drivit en konsekvent arbetslinje som gör det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Detta har vi kombinerat med att ta ansvar för de offentliga finanserna. Detta har också stor betydelse för alla som bor i Västerbotten.

För att utanförskapet ska minska och jobben ska bli fler krävs en aktiv politik som tar ansvar för jobben. Därför satsar regeringen nu drygt åtta miljarder kronor på att förstärka arbetsmarknadspolitiken de kommande åren. Det innebär bland annat en satsning på fler handläggare hos Arbetsförmedlingen, fler praktikplatser och utökade utbildningsmöjligheter. Många av insatserna är riktade till de personer som under en lång tid har varit utan arbete. Vi ökar nu deras möjligheter att komma tillbaka.

Vidare har vi halverat restaurangmomsen. Det kommer att öka chansen för grupper som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. Det kommer även att minska benägenheten till svarta jobb. Detta är reformer för att skapa arbete och förstärka arbetslinjen.

En central utgångspunkt för att pressa tillbaka arbetslösheten är insikten om att alla jobb behövs, men om detta är vi inte överens i svensk politik idag. Socialdemokraterna tycker att det finns vissa jobb som inte är fina nog. I en tid när flera grupper behöver stärkt stöd och sänkta trösklar för att komma in på arbetsmarknaden tycks det ha blivit praxis för Socialdemokraterna att säga nej till jobb. De vill montera ned arbetslinjen.

Jag skulle därför vilja fråga socialdemokraternas distriktsordförande i Västerbotten, Lilly Bäcklund, hur man skapar fler arbeten genom att göra det mindre lönsamt att arbeta, fördubbla kostnaden för att anställa unga, säga nej till reformer för fler jobb i hotell- och restaurangbranschen samt halvera både RUT- och ROT-avdraget?

För nya Moderaterna är jobben viktigast. Fler jobb och fler vägar till jobb för unga behövs. Då kan vi minska utanförskapet och trygga viktiga välfärdssatsningar på skolan och sjukvården. Alla jobb behövs!

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten