Låt oss blicka framåt!

Så var det dags för månadens sammanträde med Umeå kommunfullmäktige. Just nu behandlas en motion av Rättvisepartiet Socialisterna om att Umeå kommun ska avsäga sig utnämningen som Europas kulturhuvudstad 2014, och dra sig ur alltihop.

Man kan ha olika uppfattningar om kulturhuvudstadsprojektet, men den debatten har vi haft många gånger. Nu är beslutet taget – Umeå vann! Erfarenheterna från tidigare kulturhuvudstäder de senaste 25 åren pekar på att genomförandet bidragit till ekonomisk utveckling, fler jobb och ökade skatteintäkter och därmed ett stärkande av den gemensamma välfärden för berörda städer och regioner.

Låt oss lämna "för och emot"-debatten, den tåget har gått, och nu med gemensamma krafter försöka göra något bra av utnämningen. Låt oss blicka framåt!

Håll er till sanningen!

Hörde ett radioinslag på nätet där miljöpartiets och vänsterns gruppledare i Umeå beklagade sig över att det diskuteras politik på andra ställen än i sammanträdesrummen. Tydligen finns det ”ledande politiker” i Umeå som har fräckheten att exempelvis ha träffar med näringslivsföreträdare och t.o.m. äta lunch (!) med dessa.

 Jag vet inte om man ska skratta eller gråta.
 
Och jag som i min enfald trodde att det ingick i våra förtroendeuppdrag som politiska företrädare att ständigt vara ute och prata med umebor – oavsett om det nu är offentliganställda eller personer med koppling till näringslivet. För mig är det en självklarhet! Vad skulle vi få för omvärldsbevakning om vi endast fick diskutera aktuella frågor, projekt och politik i de politiska sammanträdesrummen???
 
När radioreportern ber om ett konkret exempel på frågor som görs upp i det dolda eller där kohandel skulle kunna tänkas ha skett, så nämner Alireza Mozahafi (MP) det förändrade befolkningsmålet (d.v.s. ambitionshöjningen från 150.000 till 200.000 invånare i Umeå år 2050) och att det ”ploppade upp via bloggen” (!) utan politisk diskussion.
 
Men sanningen är att det först togs upp i en kommunfullmäktigedebatt om just befolkningsmålet i november 2007, och sedan tog det nästan ett år innan fullmäktige slutgiltigt fattade beslut om den förändrade ambitionsnivån. Jag vet det eftersom det var jag som väckte frågan via en s.k. enkel fråga i KF, och det nådde massmedia via ett pressmeddelande som jag skickade ut. Och sedan har frågan gått exakt samma väg som övriga förslag som behandlas politiskt i fullmäktige.
 
Ska miljöpartiet komma med anklagelser om ”hot mot demokratin” så vore det klädsamt om man försökte hålla sig till sanningen.

Håll er till sanningen!

Hörde ett radioinslag på nätet där miljöpartiets och vänsterns gruppledare i Umeå beklagade sig över att det diskuteras politik på andra ställen än i sammanträdesrummen. Tydligen finns det ”ledande politiker” i Umeå som har fräckheten att exempelvis ha träffar med näringslivsföreträdare och t.o.m. äta lunch (!) med dessa.

 Jag vet inte om man ska skratta eller gråta.
 
Och jag som i min enfald trodde att det ingick i våra förtroendeuppdrag som politiska företrädare att ständigt vara ute och prata med umebor – oavsett om det nu är offentliganställda eller personer med koppling till näringslivet. För mig är det en självklarhet! Vad skulle vi få för omvärldsbevakning om vi endast fick diskutera aktuella frågor, projekt och politik i de politiska sammanträdesrummen???
 
När radioreportern ber om ett konkret exempel på frågor som görs upp i det dolda eller där kohandel skulle kunna tänkas ha skett, så nämner Alireza Mozahafi (MP) det förändrade befolkningsmålet (d.v.s. ambitionshöjningen från 150.000 till 200.000 invånare i Umeå år 2050) och att det ”ploppade upp via bloggen” (!) utan politisk diskussion.
 
Men sanningen är att det först togs upp i en kommunfullmäktigedebatt om just befolkningsmålet i november 2007, och sedan tog det nästan ett år innan fullmäktige slutgiltigt fattade beslut om den förändrade ambitionsnivån. Jag vet det eftersom det var jag som väckte frågan via en s.k. enkel fråga i KF, och det nådde massmedia via ett pressmeddelande som jag skickade ut. Och sedan har frågan gått exakt samma väg som övriga förslag som behandlas politiskt i fullmäktige.
 
Ska miljöpartiet komma med anklagelser om ”hot mot demokratin” så vore det klädsamt om man försökte hålla sig till sanningen.

Alliansens budgetförslag presenteras på tisdag

Just nu haglar frågorna om Alliansens förslag till budget för Umeå kommun år 2011. Det är kul att intresset är stort, men svaret är detsamma som kunde läsas i en artikel i dagens VK: svaret kommer på tisdag. 

Vi lägger vårt budgetförslag på kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag, och presenterar det sedan på presskonferensen på eftermiddagen. För närvarande pågår arbetet för fullt, med förslag, siffror och uppdrag.

Ser avslutningsvis att Alliansen nu är större än den rödgröna oppositionen. Det är tydligen första gången sedan valet 2006 som regeringen är starkare i opinionen än oppositionen, i Synovates undersökning. Alla fyra regeringspartierna har ökat sedan april medan de tre oppositionspartierna förlorat stöd. 

Den 19 september vet vi resultatet! 

Låt oss inte fastna i skyttegravar
En av de värsta långbänkarna i Umeå är vad som ska ske med ”Staden mellan broarna”. Det fanns en artikel i dagens VK om detta också, med anledning av gårdagens presskonferens som Alliansen höll. En av våra fyra arbetsgrupper som arbetat under några månader berörde frågan om ett nytt Kulturens Hus, och konstaterade att detta skall byggas, och ju förr desto bättre.

En engagerad diskussion/debatt pågår också kring innehållet i ett Kulturens Hus. Från moderaterna har vi sagt att vi är öppna för en flytt av nuvarande Stadsbibliotek om det skulle bli aktuellt. Den uppfattningen kvarstår.  Det är ju dock allmänt känt att det finns olika uppfattningar om detta och mycket annat. Nu senast har operan dykt upp mitt i diskussionen.

För att komma vidare med ”Staden mellan broarna” behövs det en stabil majoritet hos de politiska partierna, och det var som jag konstaterade igår på presskonferensen. Här krävs det att såväl Allianspartierna som socialdemokraterna är med på banan och kan ta varandra i hand, oavsett hur valresultatet ser ut efter den 19 september.

Man ska lära sig av erfarenheter. En erfarenhet i Umeå är att det behövs breda politiska uppgörelser om stora investeringar och projekt för att det ska kunna bli verklighet. Uppgörelser över blockgränserna kräver också kompromisser – från flera håll.

Så låt oss inte fastna i djupa skyttegravar den här gången.
Intressant besök på Umeå Ö

Igår hann vi med en titt på Umeå Ö – nytt resecentrum som byggs nedanför NUS. Bla hann vi med en rundvandring både inne i byggnanden och ute på perrongen. Det är ju fantastiskt att se hur projektet har utvecklats, och att byggnationerna flyter på i rask takt. Mycket arbete sker också i det tysta.

Det kommer att bli en häftig invigning när kungen kommer för att inviga Botniabanan lördag den 28 augusti.

Intressant besök på Umeå Ö

Igår hann vi med en titt på Umeå Ö – nytt resecentrum som byggs nedanför NUS. Bla hann vi med en rundvandring både inne i byggnanden och ute på perrongen. Det är ju fantastiskt att se hur projektet har utvecklats, och att byggnationerna flyter på i rask takt. Mycket arbete sker också i det tysta.

Det kommer att bli en häftig invigning när kungen kommer för att inviga Botniabanan lördag den 28 augusti.

Igår (S)-budget, nästa vecka Alliansens tur

Vid gårdagens sammanträde presenterade socialdemokraterna sitt budgetförslag för år 2011, vilket också fanns beskrivet i såväl VF som VK idag. Inga direkta sensationer. De pengar som fanns att fördela portionerades ut till de olika styrelserna och nämnderna.

Vi i Alliansen kommer med vårt budgetförslag för Umeå kommun under nästa vecka. Vi arbetar med det för fullt, och jag återkommer på tisdag med mer info kring innehållet.

Vid sammanträdet igår behandlades också förslag till samordning av den kommunala måltidsservicen inom skolans område. Från Alliansens sida yrkade vi att beställningsansvaret skulle ligga på respektive skolenhet så att det är upp till de enskilda skolorna att avgöra om man köper mat från kommunens måltidsservice, eller om man köper mattjänsterna externt. Vårt yrkande avslogs dock av socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Ny vecka!
Den här veckan är fylld av möten, vilket förvisso inte är så ovanligt. Möten, möten, möten.

Imorgon kommer socialdemokraterna att presentera sitt förslag till budget för Umeå kommun år 2011 och veckan därpå så ska vi i Alliansen lägga fram vårt budgetalternativ. Det innebär att mycket tid de närmaste dagarna kommer ägnas till att gå igenom siffror, väga förslag mot varandra för att få ihop det till en bra helhet.

Senare i veckan går flera stora evenemang av stapeln i Umeå:  RIX FM-festival, Yran och Nordic Rock. För att inte nämna Umeå Universitets vårpromotion. Det hävdas ju ibland att det inte händer något i Umeå – men det stämmer då inte numera.

Nu iväg på en träff med engagerade umebor – vi hörs!
Ny vecka!
Den här veckan är fylld av möten, vilket förvisso inte är så ovanligt. Möten, möten, möten.

Imorgon kommer socialdemokraterna att presentera sitt förslag till budget för Umeå kommun år 2011 och veckan därpå så ska vi i Alliansen lägga fram vårt budgetalternativ. Det innebär att mycket tid de närmaste dagarna kommer ägnas till att gå igenom siffror, väga förslag mot varandra för att få ihop det till en bra helhet.

Senare i veckan går flera stora evenemang av stapeln i Umeå:  RIX FM-festival, Yran och Nordic Rock. För att inte nämna Umeå Universitets vårpromotion. Det hävdas ju ibland att det inte händer något i Umeå – men det stämmer då inte numera.

Nu iväg på en träff med engagerade umebor – vi hörs!