Anders Ågren

Maffiametoder (S) när Holmlund vill kasta ut Rex från Rådhuset
Kommunalråd Lennart Holmlund (S) vill vräka restaurang Rex ur dess nuvarande lokaler i gamla Rådhuset, som ägs av kommunen. Hotet kom under gårdagens sammanträde och upprepades sedan under presskonferensen.

 

Frågan är bara varför? Inget ärende som vi hade igår på mötet hade med Rex att göra – tvärtom gällde frågan osund konkurrens i Umeå och fokus var på Folkets Hus och dess restaurang/nattklubb Teatercaféet.

 

För två år sedan beslutade kommunstyrelsen att en oberoende utredning skulle göras kring huruvida kommunen ägnar sig åt osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. Resultatet har nu presenterats.

 

I en rapport från Ernst & Young konstateras bl.a. att  en kommun i princip inte ska ägna sig åt att driva restaurangverksamhet i konkurrens med näringslivet. I rapporten föreslås bl.a. att föreningsstämman för Folkets Hus ska kunna upphandla utförande och drift av restaurangverksamheten, just för att minska risken för konkurrensstörning. Organisationen Företagarna har också granskat frågan om osund konkurrens i Umeå, och även deras rapport föreslog nyligen att restaurangverksamheten hos Folkets Hus borde lägga ut på privata aktörer.

 

Detta var alltså anledningen till att Allians för Umeå igår föreslog att driften av TC skulle läggas ut på privata aktörer, allt med stöd i den utredning som kommunen själv har beställt.

 

Men det är då det obehagliga inträffar. På samma sätt som tidigare – när Folkets Hus och Teatercaféet kommit upp till diskussion utifrån näringsidkarnas kritik om osund konkurrens – så HOTAR Holmlund med att då ska minsann Rex kastas ut ur sina nuvarande lokaler i Rådhuset. Han hävdar likasom tidigare år att det avtal som kommunen har med Rex är för generöst, och dessutom ska kommunen inte hyra ut lokaler till privat verksamhet. Alltså ska Rex kastas ut. Intressant att detta tydligen bara gäller Rex, och inte andra aktörer som kommunen hyr ut lokaler till.

 

Men det riktigt sjuka är att frågan kring Rex och dess hyreskontrakt bara blir ett ”problem” när vi i Alliansen eller någon privat aktör nämner Folkets Hus. Vore det nåt fel på Rex hyresavtal så borde det göras om hur som helst, det har ju inget att göra med Folkets Hus! Då kunde Holmlund ha rättat till det för flera år sedan. Men han gör det aldrig. Det dyker bara upp som ett hot när Folkets Hus kommer på tal.

 

Så fungerar det socialdemokratiska styret i Umeå. När några privat näringsidkare säger något som det ledande kommunalrådet inte gillar, så ska deras verksamhet krossas. När Alliansen driver en linje som går tvärsemot vad (s) tycker – ja, då ska privata företagare straffas.

 

Genom hot, ja rena maffiametoder, ska debatten i Umeå tydligen strypas till varje pris. Men nu räcker det. Och att Lennart Holmlund i dagens VK dessutom avfärdar alla privata krögare och näringsidkare i Umeå som ”gnälliga näringsidkare” är bara tragiskt.

 

Är det någon som blir förvånad över att så många företagare anser att vi har ett dåligt företagsklimat i Umeå?