Anders Ågren

Utskottsordförande på arbetsstämman

Nu i veckan har moderaterna arbetsstämma i Västerås. Partiledning, regeringsföreträdare, valda ombud – alla är där. Stämman börjar på torsdag och avslutas på söndag. Västerbotten har fyra ombud som ska vara med och fatta beslut om grunden för den politik moderaterna ska gå till val på 2010. Själv är jag också föreslagen som en av fem utskottsordföranden på stämman.

 

På den moderata arbetsstämman behandlas bland annat partistyrelsens propositioner om sjukvård, integration, klimat, kommunpolitik, om ekonomi, jobb och välfärd samt 57 motioner från medlemmar runt om i Sverige.

 

Själv är jag alltså föreslagen att leda ett av stämmans fem utskott. Mitt utskott ska behandla stadgefrågorna, ett nytt kommunpolitiskt handlingsprogram samt en etisk policy för partiet. Alla dessa områden ligger mig varmt om hjärtat – utan en fungerande organisation och vettiga stadgar och regler går det inte att jobba. Likaså har vi under några år jobbat hårt med de kommunpolitiska frågorna, som nu skall få en fortsättning genom ett nytt handlingsprogram.

 

Värt att notera är att vår gruppledare i landstinget, Edward Riedl, föreslås till ny ledamot i partiets tunga valberedning. Västerbottensmoderaterna flyttar fram sina positioner internt, och glädjande är att vårt ökade medlemsantal också inneburit ett ombud mer än tidigare.

 

Förövrigt har jag nu lyckats ta mig igenom alla stämmohandlingar. Ca 500 sidor.

 

På återhörande!