Anders Ågren

Alliansen presenterar budget idag

Idag presenterar Allians för Umeå vårt gemensamma alternativ till budget för 2009. Det sker i samband med förmiddagens arbetsutskott. Sedan offentliggörs budgetförslaget i samband med presskonferensen efter lunch. Lite senare lägger vi också ut dokumentet på Alliansens hemsida www.alliansforumea.se Med…

s+v+mp & Monty Python

Marita Ulvskog öppnade igår upp för ett gemensamt regeringsalternativ med vänsterpartiet och miljöpartiet inför nästa val. Tja, den som lever får se…. I sak välkomnar jag om de tre vänsterpartierna skulle kunna gå ihop för att formera ett gemensamt alternativ.…